Anal cancer specifikt quality of life spørgeskema

Det første anal cancer specifikke quality of life spørgeskema, EORTC QLQ-ANL-27, er nu blevet valideret og publiceret. Se mere her