Hvem er vi?

Dansk Anal Cancer Gruppe (DACG) er en national multidisciplinær cancer gruppe åben for aktive og interesserede fagpersoner fra alle behandlende onkologiske centre, dvs. abdominalkirurger, onkologer, fysikere, radiologer, patologer, nuclearmedicinere m.fl.
DACG tilslutter sig de til enhver tid gældende formål og vedtægter for Sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancergrupper (dmcg.dk).

DACG’s formål er at skabe det forskningsbaserede grundlag for optimal diagnostik, behandling og efterkontrol af patienter med anal cancer. Grundlaget baseres på et tæt multidisciplinært nationalt samarbejde om 3 centrale elementer:

  1. Udarbejdelse og vedligeholdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer.
  2. Monitorering af kvaliteten af den givne behandling.
  3. Planlægning af og gennemførelse af kliniske forsøg og translationelle studier samt monitorering af disse.

En nødvendig forudsætning for 2. og 3. er den kliniske behandlingsdatabase, der akkumulerer relevante kliniske data for udredning og behandling.

Dansk Anal Cancer Gruppe (DACG) blev formelt reetableret ved et grundlæggelses møde i maj 2017, hvorefter man ved internat møde i november 2017 foretog godkendelse af statutter og påbegyndte aktiviteter.

Dansk Anal Cancer Gruppe (DACG) består aktuelt af 30 medlemmer fra Herlev, Vejle og Aarhus Hospital, med repræsentanter fra de onkologiske, kirurgiske, patologiske og radiologiske/nuklearmedicinske afdelinger.