Bestyrelsen

FORMAND

Hartwig Siebner

Hjerneforsker,
Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital

 formand@dsmmr.dk

SEKRETÆR

Dora Grauballe

Radiograf,
Center For Integrativ Neurovidenskab

 sekretaer@dsmmr.dk

KASSERER & BESTYRELSESMEDLEM

Esben Thade Petersen

MR-fysiker,
Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital

kasserer@dsmmr.dk

BESTYRELSESMEDLEM

Jonathan Frederik Carlsen

Radiolog,
Rigshospitalet
KONTAKTPERSON VEDR. MEDLEMSSKAB O. LIGN.

Helle Juhl Simonsen

Radiograf,
Glostrup Hospital