Opdateret medlemsliste

Medlemslisten er opdateret og vi er nu 33 medlemmer. Næste møde i DACG bliver 30. maj, hvor vi afholder forårsmøde på Århus Universitetshospital. Kirurgerne er vært og vi ser frem til fysisk møde.

Se den opdaterede medlemsliste her